บ้านลลิสา Nursing Home

บ้านลลิสา เกิดจากแนวคิดจากความต้องการดูแลผู้ป่วยระยะฟื้นฟูและผู้สูงอายุ ให้ได้รับการดูแลและเน้นการฟื้นฟูแบบครบวงจรอย่างแท้จริง ฟื้นฟูทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ การบริการดูแลที่ดีเยี่ยมและถูกวิธี ภายใต้บรรยากาศ สถานที่ที่พิเศษสุด ออกแบบโดยคำนึงถึงการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง และผู้สูงอายุ ด้วยห้องพักที่หรูหรา ทันสมัย สะดวกสบาย และมีความส่วนตัว

บ้านลลิสา มีความพร้อมในทุกๆด้าน ในการให้บริการคนพิเศษของท่าน ทั้งด้านสถานที่และการให้บริการอย่างครบวงจร เพื่อให้ผู้ป่วยระยะฟื้นฟูและผู้สูงอายุมีความสุขในทุกเวลา เป็นทางเลือกใหม่ที่จะได้รับการบริการและการฟื้นฟูอย่างจริงจัง ครบวงจรโดยทีมงานบริหารที่มีประสบการณ์ และบุคลากรสหวิชาชีพ คือ ทีมแพทย์ พยาบาลวิชาชีพ นักกายภาพบำบัดวิชาชีพ นักกิจกรรมบำบัดวิชาชีพ นักสาธารสุข นักโภชนาการ ผู้ช่วยทางการพยาบาล ทีมรถเคลื่อนย้ายผู้ป่วย โดยมีความพร้อมในทุกศาสตร์แห่งการฟื้นฟูมารวมอยู่ในที่เดียวกัน พร้อมทั้งการอบรมด้านวิชาการเพื่อเพิ่มศักยภาพให้แก่บุคลากรของเราอย่างต่อเนื่อง

โปรแกรมพิเศษ

คนวัยเกษียณ
อัมพฤกติ-อัมพาต
พักฟื้นหลังผ่าตัด

ห้องพักและสถานที่

ห้องพักของเราได้รับการออกแบบอย่างทันสมัยเพื่อดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยพักฟื้น เรามีบริเวณที่ร่มรื่น ท่ามกลางธรรมชาติ และอากาศบริสุทธิ์ ติดแม่น้ำ ใกล้โรงพยาบาลจังหวัด มีห้องส่วนกลางเพื่อการผ่อนคลาย เช่น ห้องออกกำลังกาย สระว่ายน้ำ ห้องสมุด ห้องอาหาร และ สปา

ดูแลโดยทีมแพทย์เฉพาะทาง

การบริการคือหัวใจของบ้านลลิสา นอกเหนือจากทีมพยาบาลที่ดูแลอย่างใกล้ชิดตลอด 24 ชั่วโมงแล้ว บ้านลลิสาเป็นที่เดียวที่มีทีมแพทย์เฉพาะทางเข้ามาตรวจเยี่ยมคนไข้ทุกวันเพื่อรักษาและประเมินอาการ

ศูนย์กายภาพแบบครบวงจร

ภายในบ้านลลิสามีศูนย์กายภาพที่ดูแลโดยทีมแพทย์ด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู มีบริการ กายภาพบำบัด ฝังเข็ม ธาราบำบัด และกระตุ้นด้วยคลื่นแม่เหล็ก สำหรับคนไข้ประจำและไป-กลับ

คลินิกสมองและระบบประสาท

คลินิกเฉพาะทางของเรามีโปรแกรมการรักษาพิเศษสำหรับคนไข้อัมพฤกต์-อัมพาต และคนไข้พักฟื้นหลังผ่าตัด โดยเราได้นำเครื่องมือและวิธีการรักษาที่ทันสมัยที่สุดมาไว้ในศูนย์ เช่นนวัตกรรมคลื่นแม่เหล็ก TMS, เครื่องฉายแสง Laser, และการบำบัดด้วย stem cell เพื่อให้คุณมั่นใจว่าจะได้รับการดูแลและการรักษาที่มีประสิทธิภาพสูงสุด

TMS บำบัด

TMS เป็นนวัตกรรมใหม่ ที่บ้านลลิสามีความโดดเด่นและเชี่ยวชาญ เราเป็นที่แรกในเชียงใหม่ที่นำ TMS หรือคลื่นแม่เหล็กมารักษาคนไข้โรคหลอดเลือดสมองและไขสันหลัง

เราให้มากกว่าการฟื้นฟู

บ้านลลิสามีกิจกรรมสันทนาการ ส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุและผู้ป่วยพักฟื้น มีบริการรถรับส่งโรงพยาบาล มีนักโภชนาการค่อยดูแลเรื่องอาหารให้กับผู้ป่วยแต่ละคน มีกิจกรรมเสริมเช่น ทำบุญตักบาตร ร้องเพลง จัดงานเลี้ยงวันพิเศษเพื่อให้คนไข้ทุกคนมีความสุข